097-113-5975
datalentteam@gmail.com

Search Results for: news

Home

Get to Know Our Course the Data Management Capability Assessment Model DCAM Get to Know Our Team Datalent Team สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล Datalent Team เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 Datalent Team มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล (Data Citizenship) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลด้วยกระบวนการทาง Data Science โดยสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ว่าเป็นการใช้งานโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ต้องเขียนโค้ด) ด้วยโปรแกรม Rapid Miner หรือผู้เรียนที่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยแดชบอร์ดด้วยโปรแกรมด้าน Business Intelligence โดยสามารถเลือกโปรแกรม Tableau / PowerBI / Looker (Google Data) Studio จัดฝึกอบรมกลุ่มย่อยเพื่อปูพื้นฐานสำหรับน้องนักเรียนประถมปลายจนถึงมัธยม โดยใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสร้างการคิดเชิงระบบ (สำหรับเด็กประถม) และ สอนใช้ Python เพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (สำหรับเด็กมัธยม) โดยน้องๆสามารถใช้เวลาช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ในการเรียนได้ จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้าน Data Governance โดยอ้างอิงกรอบ DAMA และมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ DGA ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย การวางกรอบการทำงาน วางแผนการดำเนินงาน การประเมินตามกรอบของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/สากล ความเชื่อมโยงกับ PDPA, คุณภาพข้อมูล, และบัญชีข้อมูล ไปจนถึงการสื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) การจัดทำนโยบาย สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร การประเมินองค์กร และการสร้างความตระหนักรู้ในบุคลากรทุกระดับ และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง เช่น 27701 29101 29184 จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และประเมินองค์กรด้าน Data Quality Management โดยอ้างอิงตามกรอบ ISO 8000 และมิติการประเมินของ DAMA สามารถปรับแต่งเนื้อหาได้ว่าให้เป็นสำหรับ Management / Data Steward / Data Engineer ข้อมูลก็เหมือนกับวัตถุดิบในการทำอาหาร หากเรามีการบริหารจัดการและดูแลวัตถุดิบให้ดี เราก็จะสามารถนำวัตถุดิบมารังสรรค์อาหารที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับเราได้ คอร์สอบรม 28 May 2023 May 27, 2023 9:00 am - May 28, 2023 4:00 pmPython for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น.… 10 Jun 2023 June 10, 2023 9:00 am - June 11, 2023 4:00 pmSQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 8วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 10 – 11 มิถุนายน 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา Online 2,890 บาท ลงทะเบียนก่อน 14 วัน… 11 Jun 2023 Sunday 9:00 am-4:00 pmData Quality Management Essentials รุ่นที่ 3Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา Online 3,190 บาท ลงทะเบียนก่อน… คอร์สอบรมทั้งหมด Total Service Years 5 Total Public Training Course 137 Total Inhouse Training Course 88 Total Customers 1526 Upcoming events 28 May 2023 May 27, 2023 9:00 am - May 28, 2023 4:00 pmPython for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น.… 10 Jun 2023 June 10, 2023 9:00 am - June 11, 2023 4:00 pmSQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 8วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 10 – 11 มิถุนายน 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา Online 2,890 บาท ลงทะเบียนก่อน 14 วัน… 11 Jun 2023 Sunday 9:00 am-4:00 pmData Quality Management Essentials รุ่นที่ 3Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา Online 3,190 บาท ลงทะเบียนก่อน… Datalent Team Training Gallery We are Datalent Team พวกเรา คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Datalent Team เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลโดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีพันธกิจในการสร้างทักษะการเป็นพลเมืองข้อมูล (Data Citizenship) ให้กับบุคคลทั่วไป โดยทำการจัดฝึกอบรม วิจัย และให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเป็นหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม >> Read More ITM Data Day 2023 Datalent Team โดย กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Data Science with Python for Students Data Governance and Data Management Assessment by DCAM v2 Framework งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคาร KX Knowledge Xchange @bts วงเวียนใหญ่
Read more

Home4

We are an international fundraiser working towards major global problems. Join hands with us to add in your part, your little contribution can make a big difference. INTERNATIONAL PARTNER PROGRAM HAPPINESS IS THE PRIMARY MOTTO YOUNG LEADERS DEVELOPMENT our people It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).   Panita Natjidachat Chaiwat Jirakitpaibool Act. Lect. Teerapat Kansadab Tiwaporn Innun Today's condition Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Latest News Data Governance for Business and Leader December 20, 2022 admin UncategorizedWelcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! Welcome to WordPress. This is your first post. Read more Data Management Foundation รุ่นที่ 5 July 15, 2018 admin LifeUncategorizedVestibulum quam nisi, pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi. Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum. Read more Join the revolution today! Join as Volunteer 28 May 2023 May 28, 2023 9:00 am - May 28, 2023 4:00 pmPython for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10Thailand/OnlineLocation
Read more

Home2

LET'S MAKE THIS EARTH A BEAUTIFUL PLACE TO LIVE Support Us Why this is the right time to wake up PROTECTING YOUTH Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem Love Gifts Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem Nature Love Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem Humanity Wins Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem Our People Our staff to get you started Panita Natjidachat Chaiwat Jirakitpaibool Act. Lect. Teerapat Kansadab Tiwaporn Innun Chittanat Tacheephan Ornkanya SawangpholBecome a volunteer and help keep happy smiles everywhereAPPLY TODAYLatest News Data Governance for Business and Leader December 20, 2022Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! Welcome to WordPress. This is your first post. Data Management Foundation รุ่นที่ 5 July 15, 2018Vestibulum quam nisi, pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi. Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum. SQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 8 July 10, 2018Vestibulum quam nisi, pretium a nibh sit amet, consectetur hendrerit mi. Aenean imperdiet lacus sit amet elit porta, et malesuada erat bibendum. Featured EventMore EventsFeatured Event 28 May 2023 May 28, 2023 9:00 am - May 28, 2023 4:00 pmPython for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10Thailand/OnlineLocation More Events 28 May 2023 May 27, 2023 9:00 am - May 28, 2023 4:00 pmPython for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 10 10 Jun 2023 June 10, 2023 9:00 am - June 11, 2023 4:00 pmSQL for Data Analysis with Relational Database รุ่นที่ 8 11 Jun 2023 Sunday 9:00 am-4:00 pmData Quality Management Essentials รุ่นที่ 3
Read more