Data Governance Bootcamp 2024
หลักสูตรอบรมและเวิร์คช็อประยะยาว Data Governance สำหรับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียน Data Governance Bootcamp 2024
⏩หลักการ Data Governance ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล กรอบการดำเนินงานและการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล การจัดทำนโยบายข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน แผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร และการบริหารจัดการข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บนกรณีศึกษาจำลองหลากหลายสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
การเรียนการสอนเป็นการบรรยายสลับกับการ Workshop
อบรมทุกวันอาทิตย์ 9.00 – 12.00
เม.ย. – ก.ย. 67 รวม 42 ชั่วโมง
ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา IT management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📌📌รายละเอียดหลักสูตร มี 15 Moduleประกอบด้วย

ราคาแพคเกจ จาก 23,990 บาท เหลือเพียง 21,590 บาท

หัวข้อการบรรยาย
⏩Data Management Foundations
21 เมษายน 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Data Governance Introduction (1)
28 เมษายน 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Data Governance Introduction (2)
12 พฤษภาคม 2567 (9.00 – 12.00)
⚙️Workshop: Key benefits analysis, stakeholder analysis, crafting policy, and transition plan
19 พฤษภาคม 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Data Governance Structure and Operating Model
26 พฤษภาคม 2567 (9.00 – 11.00)
⏩Data Governance and Data Protection
9 มิถุนายน 2567 (9.00 – 11.00)
⚙️Workshop: Data Lifecycle Management
16 มิถุนายน 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Metadata Management, Data Valuation, and Data Classification
23 มิถุนายน 2567 (9.00 – 11.00)
⚙️Workshop: Metadata Management, Data Valuation, and Data Classification
7 กรกฎาคม 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Data Quality Management and Assessment
14 กรกฎาคม 2567 (9.00 – 11.00)
⚙️Workshop: Data Quality Management Program
4 สิงหาคม 2567 (9.00 – 12.00)
⚙️Workshop: Data Quality Assessment and Scorecard
18 สิงหาคม 2567 (9.00 – 12.00)
⏩Master data and Reference Data Management
25 สิงหาคม 2567 (9.00 – 11.00)
⚙️ Workshop: Data Management Maturity Assessment
1 กันยายน 2567 (9.00 – 12.00)
⏩AI Governance
8 กันยายน 2567 (9.00 – 11.00)
⏩How to sustain Data Governance Program in organization
15 กันยายน 2567 (9.00 – 11.00)

=====================================================
(หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วิธีการชำระเงิน
1.ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามที่อยู่นี้ครับ หรือแนบสลิปด้านท้ายของฟอร์ม
Email: Datalentteam@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)

Up coming event

 • 25 Apr 2024

  Data Management Foundations รุ่นที่ 6

  Data Management Foundations หลักการและเหตุผล หลักสูตรระยะสั้น Data Management Foundation ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของระบบนิเวศน์ของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ที่คนที่ทำงานด้านข้อมูลควรต้องทราบเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูล (Data Compliance)…
 • 25 Apr 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 28 Apr 2024

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 12

  Python for Image and Video Analytics with Deep Learning รุ่นที่ 11 หลักการและเหตุผล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทำระบบการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ด้วยภาพและวิดีโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของ Data Scientist เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถรู้จำวัตถุต่างๆ ในหลักสูตรนี้ได้จัดให้มีการเรียนรู้หลักการและกระบวนการทำงานการเรียนรู้เชิงลึก ผ่านเครื่องมือ Google…