เรียนรู้หลักการ Data Science ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ/การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Science/การวิเคราะห์โจทย์ Data Science ด้วย Business Canvas/การค้นคืนข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL/และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในโจทย์ด้าน Data Science ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน/Machine Learning/Text Mining/Image Analytics/Deep Learning

⏩Data Science and Data Analytics Ecosystems (17 SEP 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 6 hrs
⏩Python Programming for Beginners (23 – 24 SEP 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩SQL for Data Analysis with Relational Database (30 SEP – 1 OCT 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩Python for Data Analysis and Visualization (7 – 8 Oct 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩Python for Machine Learning and Data Mining (21 – 22 และ 28 – 29 OCT 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩Python for Image Analytics with Machine Learning (4 – 5 NOV 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩Python for Image and Video Analytics with Deep Learning (11 – 12 NOV 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩[สำหรับคนลงแพคเกจ] นำเสนอโปรเจค 1 วัน
⏰9.00 – 16.00 total 6 hrs

‼️💥พิเศษ ลงแบบแพคเกจประหยัดกว่า
🏷️เรียนแบบแพคเกต Online 18,000 บาท

🏷️พิเศษ ราคานักเรียน นักศึกษาลด 10%
เรียนแบบ Online 16,200 บาท

🏷️พิเศษ ราคาบุคลากรภาครัฐ ลด 10%
เรียนแบบ Online 16,200 บาท

🏷️พิเศษ ราคาบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลลด 20%
เรียนแบบ Online 14,400 บาท

หรือสามารถเลือกจับคู่ได้ตามรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน (ลงทะเบียน 2 วิชาขึ้นไป รับส่วนลด 10%)

=======================================================================
ในกรณีต้องการเรียนแยกรายวิชา หรือจับคู่รายวิชาที่ต้องการสามารถแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนผ่าน
Chaiwat.jirakit@gmail.com
(หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามที่อยู่นี้ครับ หรือแนบสลิปด้านท้ายของฟอร์ม
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)

Up coming event

 • 22 Sep 2024

  Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 12

  Data Governance for Business Leaders รุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 4,990 บาท ลงทะเบียนก่อน 14…
 • 27 Oct 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 10 Nov 2024

  Data Management Maturity Assessment รุ่นที่ 1

  Data Management Maturity Assessment รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 และ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 6,990 บาท…