เรียนรู้หลักการ Data Science ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ/การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Science/การวิเคราะห์โจทย์ Data Science ด้วย Business Canvas/การค้นคืนข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL/และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในโจทย์ด้าน Data Science ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน/Machine Learning/Text Mining/Image Analytics/Deep Learning

⏩Data Science and Data Analytics Ecosystems (30 Apr 2023)

⏰9.00 – 16.00 total 6 hrs.
⏩Python Programming for Beginner (20 – 21 May 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs.
⏩Python for Data Analysis and Data Visualization ( 27 – 28 May 2023  )
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs.
⏩SQL for Data Analysis with Relational Database (10 – 11 Jun 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs.
⏩Python for Machine Learning and Data Mining (17 – 18 May and 1 – 2 Jul 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 24 hrs.
⏩Machine learning for Image Analytics with Google Co-Lab (5 – 6 Aug 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs
⏩Deep Learning for Image and video Analytics with Google Co-Lab (19 – 20 Aug 2023)
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs

⏩[สำหรับคนลงแพคเกจ] นำเสนอโปรเจค 1 วัน
⏰9.00 – 16.00 total 12 hrs

‼️💥พิเศษ ลงแบบแพคเกจประหยัดกว่า
🏷️เรียนแบบแพคเกต Online 18,000 บาท

🏷️พิเศษ ราคานักเรียน นักศึกษาลด 10%
เรียนแบบ Online 16,200 บาท

🏷️พิเศษ ราคาบุคลากรภาครัฐ ลด 10%
เรียนแบบ Online 16,200 บาท

🏷️พิเศษ ราคาบุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลลด 20%
เรียนแบบ Online 14,400 บาท

หรือสามารถเลือกจับคู่ได้ตามรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน (ลงทะเบียน 2 วิชาขึ้นไป รับส่วนลด 10%)

=======================================================================
ในกรณีต้องการเรียนแยกรายวิชา หรือจับคู่รายวิชาที่ต้องการสามารถแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนผ่าน
Chaiwat.jirakit@gmail.com
(หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามที่อยู่นี้ครับ หรือแนบสลิปด้านท้ายของฟอร์ม
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)

Up coming event