เรียนรู้หลักการ Data Science ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ/การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Data Science/การวิเคราะห์โจทย์ Data Science ด้วย Business Canvas/การค้นคืนข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL/และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในโจทย์ด้าน Data Science ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน/Machine Learning/Text Mining

Module 1: Introduction to Data Science
Module 2: Introduction to Python
Module 3: CRISP-DM
Module 4: Python Packages
Module 5: Python Variables
Module 6: Data type and Data Importing
Module 7: Missing value and Outlier Handling
Module 8: Imbalance Data
Module 9: Introduction to Data Visualization
Module 10: Machine Learning Overview
Module 11: Association Rule
Module 12: Basic Classification Technique
Module 13: Classification Performance Measurement
Module 14: Additional Classification Techniques
Module 15: Feature selection and Dimensionality Reduction
Module 16: Regression Methods
Module 17: Clustering Methods
Module 18: Neural Networks
Module 19: Tuning techniques
Module 20: Deploy model (streamlit)
Module 21: Demonstration
Module 22: Introduction to Text mining
Module 23: Text mining ENG
Module 24: Text mining THAI
Module 25: Tokenize
Module 26: Sentiment Analysis
Module 27: Text Clustering
Module 28: Text Classification

‼️🏷️อัตราลงทะเบียน
18,000 บาท
‼️💥พิเศษ
🏷️พิเศษ ราคานักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ลด 15% เหลือ
17,000 บาท

=======================================================================
ในกรณีต้องการเรียนแยกรายวิชา หรือจับคู่รายวิชาที่ต้องการสามารถแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนผ่าน
Chaiwat.jirakit@gmail.com
(หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7

2.ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามที่อยู่นี้ครับ หรือแนบสลิปด้านท้ายของฟอร์ม
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)

Up coming event

 • 24 May 2024

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 4

  Data Quality Management Essentials รุ่นที่ 3 หลักการและเหตุผลหลักสูตร ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก องค์กรต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรืองานวิจัยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากการนำข้อมูลมาต่อยอดด้วยกระบวนการทาง data Science แล้ว คุณภาพข้อมูล (Data Quality)…
 • 02 Jun 2024

  Python for Machine Learning and Data Mining รุ่นที่ 10

  Python for Machine Learning and Data Mining รุ่นที่ 10 หลักการและเหตุผล การใช้กระบวนการ Machine Learning และ Data Science ในกรณีศึกษาจริง มักจะมีรูปแบบของการวิเคราะห์และขั้นตอนที่ซับซ้อน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้อบรมได้รู้จักกับวิธีการเขียนโปรแกรมภาษา Python…
 • 09 Jun 2024

  Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 11

  Python for Data Analysis and Data Visualization รุ่นที่ 11 หลักการและเหตุผล เนื่องจากข้อมูลที่มีความซับซ้อนซึ่งยากในการทำความเข้าใจและแปลผลให้กับผู้อื่นได้ทำความเข้าใจ ซึ่งหนึ่งในวิธีการแปลผลข้อมูลให้กับผู้บริหารทราบคือการทำ Data Visualization โดย Python สามารถเข้ามาช่วยในการทำ Data Visualization           โดยจะมี…