หลักสูตร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้ปัง คนฟังเข้าใจ ด้วยโปรแกรม Tableau Desktop Public

วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 24 – 25 มิถุนายน 2023

เวลา 9.00 – 16.00 น.

ราคา

Online 3,190 บาทลงทะเบียนก่อน 14 วัน ลด 10 % เหลือเพียง 2,925 บาท

หลักการและเหตุผล

ในกระบวนการ Data Science อีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Data Visualization ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆเพื่อจะทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น ซึ่งศิลปะในการสื่อสารข้อมูลให้กับฝั่ง Business User เป็นสิ่งที่ Data Scientist ควรให้ความสำคัญด้วย ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Visualization และ Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Tableau Desktop และสอนในการทำเรื่อง Storytelling ในด้านการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร
ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) และคุณวิเชียร บุญญะประภา มหาวิทยาลัยมหิดล และ RapidMiner Certified Analyst

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้บุคคลากรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการทำทัศนภาพข้อมูล
– สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้วยข้อมูล
– พัฒนาทักษะด้านการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล
– ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกระบวนการทางด้านทัศนภาพข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

– คนที่มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับปานกลางถึงสูง
– บุคคลที่สนใจกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยข้อมูล

กำหนดการ

 

วันที่ เวลา หัวข้อ
วันที่ 1

9.00 – 12.00

 • หลักการจัดองค์ประกอบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
 • หลักการใช้สีให้โดนใจ
 • การเน้นและจัดความสำคัญของข้อมูลที่นำเสนอ
 • การจัดพื้นที่ Dashboard ให้เข้าใจง่าย
 • การเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม
 • การเลือกใช้กราฟต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับข้อมูล
 • ทำความรู้จักโปรแกรม Tableau Desktop Public
 • การติดตั้งโปรแกรม

13.00 – 16.00

 • Connecting to data
 • Working with Data Extract
 • Create relationships, joins, unions
 • Creating groups and hierarchies in data
 • Filtering and sorting
 • Working with Dates
 • Creating custom date fields and hierarchies
 • Comparing multiple measures in Views
 • Using scatter plots, text tables, highlight tables
 • Creating symbol and filled maps
 • Creating density maps

 

วันที่ 2

9.00 – 12.00

 • Using bar-in-bar charts and bullet graphs
 • Create calculated fields for deeper analysis
 • Work with date, string and type conversion functions
 • Using quick table calculations
 • Using parameters
 • Highlighting values with reference lines and bands
 • Using histograms and box & whisker Plots to show distribution
 • Creating relationships between tables

 

 13.00 – 16.00

 • Blend multiple data sources
 • Building dashboards
 • Creating interactive dashboards using actions
 • Telling stories with data
 • Format dashboards
 • Publish Data sources, Extracts
 • Publish and manage workbooks