Certificate Machine Learning for Image Analytics

Name: PRACHOOM KRAITANASUWAN

EXAMINATION DATE: 17 December 2023
CERTIFICATION DATE: 28 December 2023

======================================