รู้จักกับ Python เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Data Science 

Python คืออะไร ? Python คือภาษาคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ใช้เขียนหรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ  Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานData Science เนื่องจากศาสตร์ของ Data Science จำเป็นต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และภาษา Python มีฟังก์ชันเสริมให้เลือกใช้มากมายที่ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพรัชะสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล : Python มีไลบรารี เช่น Pandas และ NumPy ที่ช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้การทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การสร้างภาพข้อมูล : เช่น Matplotlib, Seaborn และ Plotly ช่วยในการสร้างกราฟและการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) : เช่น Scikit-learn, TensorFlow, และ Keras ช่วยในการสร้างและฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถพัฒนาโมเดลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) : เช่น NLTK และ SpaCy ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาธรรมชาติ ทำให้สามารถทำงานกับข้อมูลข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การทำงานกับข้อมูลใหญ่ (Big Data) : Python สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Apache Spark และ Hadoop เพื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นอกจากงานด้าน Data Science แล้ว Python ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงาน เป็นตัวช่วยในการคำนวณ ใช้ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต สร้าง Website สร้าง Bot / Automation ทำ IoT และใช้ในสายงาน Data

จัดทำโดย

นางสาววิมลรัตน์ ศรีโยหะ