ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Governance/PDPA/AI Governance